Myria beveelt aan om:

  • wettelijke en procedurele waarborgen in te voeren om ervoor te zorgen dat het reële en actuele risico op slechte behandeling systematisch wordt onderzocht vooraleer er een terugkeerbesluit wordt uitgereikt, in overeenstemming met het beginsel van non-refoulement;
  • een diepgaande reflectie te houden rond de situatie van veel Afghanen van wie het verzoek om internationale bescherming werd afgewezen, die zich in een irreguliere situatie bevinden en die de facto niet van het grondgebied verwijderd kunnen worden;
  • een specifieke verblijfsstatus te creëren voor onverwijderbare personen.