Myria beveelt aan om:

  • de goede praktijken die zijn ingevoerd voor personen die Oekraïne zijn ontvlucht toe te passen voor alle asielzoekers;
  • een inclusief taalgebruik te hanteren ten aanzien van alle personen die bescherming zoeken, maar ook zo inclusief mogelijk te zijn in de genomen beleidsmaatregelen;
  • de gezinsleden van Oekraïners die niet de Oekraïense nationaliteit hebben te behandelen als volwaardige begunstigden van tijdelijke bescherming, waarbij uitsluitend de toekenningscriteria zoals gedefinieerd in het besluit van de Raad van 4 maart 2022 worden toegepast.