Jaarverslag Mensenhandel en mensensmokkel 2019: slagkracht voor slachtoffers

Als onafhankelijk nationaal rapporteur voor mensenhandel is Myria verantwoordelijk voor het stimuleren en opvolgen van het beleid ter bestrijding van zowel mensenhandel als mensensmokkel. Vandaag publiceert het zijn openbaar en onafhankelijk jaarverslag. Daarin analyseert Myria, het Federaal Migratiecentrum, de evolutie en de resultaten van de strijd tegen deze twee fenomenen. Met dit verslag gericht aan de regering en het parlement wil het een impuls en steun geven aan de actoren op het terrein. Met de titel Slagkracht voor Slachtoffers ligt de focus in 2019 op informatie voor slachtoffers van mensenhandel en rechtsbijstand.

In het begin van de jaren negentig was België een pionier in de strijd tegen de mensenhandel. Bijna dertig jaar later merkt Myria op dat de strijd tegen de mensenhandel in de praktijk niet meer hoog op de politieke agenda staat. De slachtoffers zijn daarvan de dupe. Op het terrein blijven er belangrijke uitdagingen bestaan wat betreft de detectie, het informeren en de bescherming van slachtoffers.

Voor slachtoffers is het vaak lang wachten op gerechtigheid. Myria wil met zijn jaarverslag een bijdrage leveren aan hun slagkracht en doet concrete aanbevelingen aan de overheid.