1,5 keer meer immigraties dan in 2021

In 2022 werden er 211.822 immigraties van buitenlanders geregistreerd in België, goed voor een stijging met 48% tegenover 2021. Deze buitengewone situatie valt grotendeels te verklaren door de oorlog in Oekraïne. Doorgaans immigreren meer EU-burgers dan onderdanen van derde landen naar België. In 2022 was de situatie evenwel omgekeerd door het grote aantal Oekraïense immigranten.

42% van de buitenlandse immigraties komt uit een EU-land en 32% uit een Europees land buiten de EU. Daarnaast komt 10% uit het Afrikaanse continent en 11% uit het Aziatische continent.

Onder de voornaamste nationaliteiten is Oekraïne veruit de koploper, met 27% van alle buitenlandse immigraties. Daarna volgen Roemenië (10%), Frankrijk (6%), Nederland (5%), Spanje (4%) en Marokko (3%).

Oekraïners maken 84% uit van de migranten uit Europese landen buiten de EU (57.514 immigraties), terwijl Roemenen 25% vertegenwoordigen van de migranten uit de EU en 59% van de migranten uit de dertien nieuwe EU-lidstaten (22.177 immigraties). Oekraïense migranten worden gekenmerkt door een groter aandeel vrouwen en een jongere populatie dan wat bij Roemeense migranten het geval is.

Ander gevolg van de oorlog in Oekraïne: een toename van de eerste verblijfstitels

Tussen 2021 en 2022 is het aantal eerste verblijfstitels met 52% toegenomen. Dat is het rechtstreekse gevolg van het grote aantal personen dat het conflict in Oekraïne is ontvlucht. Er werden 109.295 eerste verblijfstitels afgeleverd aan immigranten uit derde landen, goed voor een uitzonderlijke toename tegenover 2021. Dat valt met name te verklaren door de begunstigden van tijdelijke bescherming (51.721), van wie de overgrote meerderheid Oekraïners zijn.

47% van de eerste verblijfstitels is immers toegekend voor tijdelijke bescherming, gevolgd door 21% om familiale redenen. Daarnaast werden er 62.110 eerste verblijfstitels afgeleverd aan geïmmigreerde EU-burgers. De voornaamste verblijfsredenen binnen die groep zijn bezoldigde activiteiten (51%), daarna gezinsredenen (28%) en tot slot studies (7%).