Herkenning en opvang

De brochure beschrijft daarbij twee dingen:

> mogelijke situaties van uitbuiting waarin vermoedelijke slachtoffers zich kunnen herkennen;
mogelijke hulp en bijstand die de gespecialiseerde opvangcentra hen bieden.

Deze brochure is, in overeenstemming met de omzendbrief van 26 september 2008, opgesteld in samenwerking met de leden van het bureau van de interdepartementale coördinatiecel ter bestrijding van de mensenhandel en mensensmokkel en de drie gespecialiseerde opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA (Brussel), Payoke (Antwerpen) en Sürya (Luik).