Mensenhandel is een belangrijke prioriteit in het regeerakkoord en in het nationaal veiligheidsplan maar deze prioritaire keuze doorstaat de toets aan de werkelijkheid niet.In de praktijk worden middelen voor mensenhandel bij de eerstelijnsdiensten en magistraten immers verminderd of afgebouwd omwille van andere prioriteiten of bepaalde restricties. Sommige cellen mensenhandel van de federale gerechtelijke politie werden zelfs afgeschaft. In sommige rechtsgebieden zijn er geen echte referentiemagistraten meer actief of werden zij opgenomen in een ruimere cel groot banditisme. Daarbij worden verschillende criminaliteitsfenomenen aangepakt en neemt de specialisatie in mensenhandel af.

Door gebrek aan tijd en middelen worden zo sommige onderzoeken naar mensenhandel niet meer of niet grondig uitgevoerd. Daarom is het essentieel dat deze diensten worden versterkt. Myria hoopt dat de bijzondere commissie “mensenhandel” in het parlement voor een doorbraak op dat vlak zal zorgen.