Bij het detecteren, verhoren en begeleiden van Vietnamese vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel is een vertrouwenwekkend kader essentieel. Zo is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de Vietnamese cultuur of van de rivaliteit tussen de noordelijke en de zuidelijke regio’s in Vietnam, die van invloed kan zijn op het gehoor van een vermoedelijk slachtoffer, indien de tolk van een andere afkomst is.

Net zo belangrijk is het besef dat een Vietnamees een sterk gevoel van schaamte en wantrouwen ervaart, en het gevoel heeft in het krijt te staan tegenover de familie die zich in de schulden heeft gestoken om hem of haar de kans te geven de clandestiene reis te ondernemen. Een ander aspect waarmee er rekening moet worden gehouden is de druk van de familie in het thuisland – die op haar beurt onder druk staat van het criminele netwerk – om de schuld af te betalen.

Het opbouwen van een vertrouwensband met een betrouwbare en veilige tolk en, voor minderjarigen, veiligheidsmaatregelen zoals het tijdelijk ontnemen van mobiele telefoons kunnen er mee voor zorgen dat het slachtoffer gemakkelijker alle details over de feiten zal onthullen. Dankzij dat soort veiligheidsmaatregelen kunnen minderjarige slachtoffers beter worden beschermd tegen het criminele netwerk dat druk blijft uitoefenen.

Het opleiden van alle actoren door ngo’s met kennis van de Vietnamese cultuur – zoals dat in het verleden al is gebeurd – is een voorbeeld van een goede praktijk die moet worden voortgezet.

Zoals vastgesteld in het Essex-dossier heeft de politie bij een slachtofferverhoor in de pv’s in alle objectiviteit melding gemaakt van het non-verbale gedrag van het slachtoffer (bijvoorbeeld trillen, huilen, …), wat ook kan helpen om de soms onsamenhangende verklaringen van de slachtoffers beter te begrijpen.