Jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel 2010: Sociale fraude bestrijden is mensenhandel voorkomen