Myria werkt door en behoudt zijn gebruikelijke dienstverlening, voorlopig met uitzondering van fysieke afspraken. Dat is zo sinds het begin van deze bijzondere situatie door COVID-19. Meldingen worden momenteel per telefoon en per mail behandeld.

Hoewel de diverse volksgezondheidsmaatregelen niet specifiek gericht zijn op vreemdelingen in een precaire verblijfssituatie, hebben ze ook verstrekkende gevolgen - op verschillende vlakken - voor deze personen. Binnen zijn wettelijke opdracht om te waken over de grondrechten van vreemdelingen, volgt Myria de coronacrisis en haar impact op de rechtspositie van vreemdelingen daarom van dichtbij op. Het staat in contact met zowel beleidsmakers en instanties als met vertegenwoordigers van verschillende organisaties.

Drie prioriteiten

Daarbij heeft Myria bijzondere aandacht voor de volgende drie thema’s die het als absoluut prioritair beschouwt:

1. Internationale bescherming en materiële hulp

2. Het recht op een gezinsleven  

  • Impact onmogelijkheid indiening of aflevering visumaanvragen op belangrijke termijnen (meerderjarigheid aanvrager of gezinshereniger, termijn één jaar na verkrijging statuut internationale bescherming, enzovoort);  
  • Impact maatregelen op bestaansmiddelenvereiste, door bijvoorbeeld (technische) werkloosheid; 
  • Reisbeperkingen die de duur van de scheiding verlengen; verstrijken geldigheid reeds afgeleverde visa. 

3. De situatie van personen in administratieve detentie  

  • Detentieomstandigheden: belang hygiënische maatregelen en maatregelen inzake ‘social distancing’, voldoende aangepaste infrastructuur, belang externe monitoring, belang van een daadwerkelijke en regelmatige toegankelijkheid van de sociale diensten, de toegang tot rechtsbijstand en het belang van psychologische ondersteuning; 
  • Alternatieven voor detentie;  
  • Duidelijkheid rond vrijstellingen en opvangmogelijkheden na vrijstelling; 
  • Problematiek onverwijderbaarheid; 
  • Detentie ondanks gebrek aan garanties rond mogelijkheid verwijdering binnen redelijke termijn; 
  • Kwetsbare personen in detentie. 

Binnen zijn wettelijke opdracht om te informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen houdt Myria ook de impact van de maatregelen op de migratiecijfers nauwgezet in het oog.