Myria volgt binnen zijn wettelijke opdrachten de COVID-19-crisis nauwgezet op, en analyseert daarbij ook de impact op de migratiecijfers. Hieronder wordt kort ingegaan op de meest recente data die voorhanden zijn op het vlak van internationale bescherming, visa, en gesloten centra. De COVID-19-crisis toont zich scherp.

Lees meer over de drie domeinen waar Myria prioritair rond werkt.

Verzoeken internationale bescherming

Elektronische aanmeldprocedure

Tussen 17 maart en 2 april werd de mogelijkheid om internationale bescherming aan te vragen tijdelijk opgeschort. Vanaf 3 april werd dit weer beperkt mogelijk. Wie momenteel een verzoek tot internationale bescherming wil indienen, moet via een online formulier een afspraak vragen. Op uitnodiging kan men zich dan aanbieden in het aanmeldcentrum met het oog op het indienen van een verzoek.

In het kader van de Contactvergadering Internationale bescherming die Myria maandelijks organiseert, ging de Dienst Vreemdelingenzaken in mei uitgebreid in op de vele vragen over het nieuwe elektronische afsprakensysteem. Tussen begin april en 4 mei ontving DVZ 1.091 aanvragen voor een afspraak. Hiervan werden er 879 in overweging genomen, omdat sommigen meer dan één afspraak voor zichzelf hadden gemaakt. In die periode werden door de DVZ 350 uitnodigingen verstuurd om zich aan te bieden op het Aanmeldcentrum (aan alleenstaanden en families). Voor meer info en cijfers: zie verslag contactvergadering van mei.

Aantal eerste asielverzoeken sterk gedaald

De tijdelijke opschorting van aanvragen (tweede deel maart) en de beperkte registratie van verzoeken internationale bescherming (in april) is duidelijk zichtbaar in de cijfers, door een forse daling van het aantal eerste asielverzoeken. In de tweede helft van maart was er geen registratie. In april werden door DVZ 172 eerste verzoeken internationale bescherming geregistreerd. In dezelfde maand werden ook 64 volgende verzoeken geregistreerd.

Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt

Visumaanvragen

Door de maatregelen in het kader van de COVID-19-crisis zijn visumaanvragen bij ambassades en consulaten sinds midden maart 2020 niet meer mogelijk en worden er ook geen visa afgeleverd, tenzij voor essentiële reizen. De cijfers van het aantal visumaanvragen (voor kort en lang verblijf) voor maart en april duiken dan ook fors naar beneden. De figuren hieronder tonen dat in april slechts een 100-tal visa zou zijn aangevraagd, voornamelijk voor kort verblijf.

Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt

Bron : Visumdatabank Buitenlandse Zaken

Visa kort verblijf 2020

Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt

Visa lang verblijf 2020

Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt

Gesloten centra

DVZ stelde vanaf 13 maart heel wat personen vrij uit de gesloten centra in het kader van de maatregelen rond social distancing. Daarnaast volgden een aantal vrijstellingen op bevel van de rechterlijke macht. Zoals blijkt uit recente cijfers is het aantal personen dat vastgehouden wordt in de gesloten centra zeer sterk afgenomen en betreffen nieuwe opsluitingen voornamelijk transfers vanuit de gevangenissen.

Het aantal terugdrijvingen en repatriëringen nam zeer sterk af, omdat veel landen hun grenzen sloten. Er blijven nog zeer weinig personen in detentie met het oog op een Dublintransfer.

Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt
Hoe de COVID-19-crisis de migratie- en asielcijfers beïnvloedt