Zoek Publicatie

130 Publicaties Gevonden

Seksuele uitbuiting van Nigeriaanse minderjarige meisjes door netwerk rond Mama Leather: proces in beroep (persbericht)

20 november 2018
Seksuele uitbuiting van Nigeriaanse minderjarige meisjes door netwerk rond Mama Leather: proces in beroep (persbericht)

Update: proces uitgesteld naar 20 februari 

Het Nederlandstalige hof van beroep van Brussel buigt zich op 20 februari over de zaak-Mama Leather, een belangrijk mensenhandeldossier over een sterk georganiseerd internationaal Nigeriaans prostitutienetwerk. In eerste instantie werden zware straffen uitgesproken tegen de meeste beklaagden. Myria hoopt dat de veroordelingen die in eerste aanleg werden uitgesproken, bevestigd worden door het hof van beroep.

1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België

9 oktober 2018
1997-2017: een balans van twee decennia immigratie in België

Het einde van de jaren 1990 wordt gekenmerkt door een toenemende immigratie van vreemdelingen in België. Het aantal binnenkomsten van vreemdelingen heeft immers een historisch hoog peil bereikt, met in sommige jaren bijna 140.000 jaarlijkse immigraties. Achter die versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België zijn diverse migratiedynamieken aan het werk. Om deze veranderingen en deze diversiteit in profiel te illustreren werden in deze studie vier nationaliteiten belicht.

Nakende opening van gezinsunits binnen het gesloten centrum 127bis

10 augustus 2018
Nakende opening van gezinsunits binnen het gesloten centrum 127bis

Morgen wordt het koninklijk besluit van kracht dat de voorwaarden en omstandigheden vastlegt waaronder gezinnen met minderjarige kinderen kunnen worden vastgehouden met het oog op hun verwijdering. Die kunnen voortaan dus worden vastgehouden in de gezinsunits die daar specifiek voor zijn gebouwd binnen het gesloten centrum 127bis. Myria betreurt het feit dat kinderen opnieuw worden vastgehouden en herhaalt zijn standpunt: het opsluiten van kinderen om administratieve redenen zou eenvoudigweg bij wet verboden moeten worden. Het is altijd in strijd met het belang van het kind en schadelijk voor zijn ontwikkeling.