Longitudinaal onderzoek van 100.000 asielzoekers tussen 2001 en 2010

Careers / The Long and Winding Road to Employment

Het Federaal Migratiecentrum en de POD Wetenschapsbeleid initieerden het onderzoek. Onder leiding van promotoren Johan Wets (KU Leuven, HIVA) en Andrea Rea (Université libre de Bruxelles, GERME) bestudeerden de onderzoekers de invloed van de economische crisiscontext, het geslacht, de gezinssamenstelling, de woonplaats en tal van andere factoren voor hun socio-economische integratie. Daarvoor gebruikten ze de grootste database ooit voor zo’n onderzoek in België. Door gegevens van het Rijksregister te koppelen aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, konden ze het socio-professionele traject over meerdere jaren volgen van de honderdduizend mensen die tussen 2001 en 2010 asiel vroegen.