Myria droeg bij aan de (longitudinale) analyse van de arbeidsmarktparticipatie, door gegevens uit de Kruispuntbank en verblijfsmotieven te koppelen. De volledige tabellen bij het rapport, met bijkomende cijfers en kruisingen, kan je raadplegen op de website van de FOD WASO