Jaarverslag mensenhandel 2013: Bruggen slaan

Dit zeventiende jaarverslag Mensenhandel is op een nieuwe leest geschoeid ten opzichte van voorgaande jaren. De reden daartoe is de vraag van de anti-trafficking coördinator van de Europese Commissie om de nationale rapporten volgens een specifiek model of template (intern document) op te stellen. Dat model werd in dialoog met het informele netwerk van nationale rapporteurs en equivalente mechanismen ontwikkeld en moet de redactie van een Europees rapport aanzienlijk vergemakkelijken. Na overleg met de andere component van het Belgische rapporteurs mechanisme besliste Myria om dit model zowel qua structuur als qua methodiek te volgen, met waar mogelijk ook beleidsanalyses in termen van output, outcome en impact.