De rechtbank veroordeelde een Afghaanse bende voor mensensmokkel met verzwarende omstandigheden, door onder meer de smokkel van minderjarigen, en dit in het kader van een criminele organisatie. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat hoofdzakelijk Afghaanse smokkelaars landgenoten via België en Frankrijk naar het Groot-Brittannië smokkelden. Hierbij werden de slachtoffers naar de parking van Drongen gebracht waar ze op een vrachtwagen werden gezet richting Groot-Brittannië. Andere slachtoffers werden naar de Panne geleid, om vandaar naar Calais te worden gebracht waar de smokkelaars hen op vrachtwagens eveneens naar Groot-Brittannië zetten. Uit de telefoontap bleek dat er zich ook minderjarigen onder de slachtoffers bevonden, soms zelfs peuters. Ook bleek uit de telefoontap dat de beklaagden niet handelden uit liefdadigheid maar uit puur en snel geldgewin. Er werden gelden betaald via het ondergrondse betalingssysteem. De familieleden van de slachtoffers stelden geld ter beschikking in België, Londen, Afghanistan of Pakistan. Ze maakten gebruik van een wederzijdse vertrouwenspersoon, die het geld pas vrijgaf eens het transport was gelukt.

Tussen de verschillende leden van de bende bestond een uitgebreide taakverdeling. Enkele leden organiseerden het transport. Zij hadden de buitenlandse contacten met de familieleden van de gesmokkelden en/of regelden de financiële kant van de smokkelactiviteiten. Anderen leverden slechts hand- en spandiensten. Het doel van de organisatie was grootschalige internationale mensensmokkel, waarbij mensen van onder meer Afghaanse en Iraanse origine via een aantal Europese landen naar Groot-Brittannië werden gesmokkeld. De organisatie gebruikte specifieke middelen zoals listige kunstgrepen en bedreigingen. Ze schuwden ook geen geweld. Zo dreigden ze onder meer met fysiek geweld als de slachtoffers niet konden of niet wilden betalen. De rechtbank oordeelde dan ook dat het ontegensprekelijk vaststaat dat er sprake is van een criminele organisatie.

De rechter sprak gevangenisstraffen uit tussen één en vijf jaar en legde geldboetes op tot 30.000 euro.

Deze beslissing is definitief.