Cijfers

Myria wil de meest actuele cijfers rond migratie in België toegankelijk maken en ervoor zorgen dat iedereen ze makkelijk begrijpt en kan gebruiken. Het verwerkt en analyseert daartoe informatie die afkomstig is van verschillende gegevensbronnen. Op die manier wil Myria beleidsmakers, wetenschappers, media én burgers bewegen tot een degelijk onderbouwde visie.

Myriatics, driemaandelijkse cijfernieuwsbrief

Myria publiceert statistische en thematische studies, zowel op terugkerende basis als over specifieke onderwerpen. De Myriatics nieuwbrief focust  elke keer op een ander thema.

Impuls tot onderzoek

Myria stimuleert en ondersteunt ook de academische wereld om verder wetenschappelijk onderzoek naar de migratiestromen te doen. Zo zagen vele studies het licht dankzij de steun van Myria. Het Federaal Migratiecentrum publiceert ook elk jaar een Statistisch en demografisch verslag. Op ons online platform publiceert en analyseert Myria cijfers in twaalf domeinen: