Statistisch en demografisch verslag 2010

Zowel in België als in de rest van Europa vormt migratie en de gevolgen ervan het onderwerp van heel wat maatschappelijke debat. En ook al kan de problematiek op heel wat belangstelling rekenen, heel dikwijls wordt ze slecht begrepen.

Kennis van de migratierealiteit(en) zal het begrip binnen de maatschappij – te meer wanneer de maatschappij steeds meer door bevolkingen van diverse afkomst wordt gekenmerkt – versterken en kan bijdragen tot maatschappijkeuzes en politieke denkpistes die beter aan die realiteit zijn aangepast.