In deze demografische context kan migratie een sleutelelement zijn: sinds 2016 is de EU-bevolking gegroeid door de toename van migratie (verschil tussen immigratie en emigratie van en naar de EU). In tegenstelling tot de van de EU afkomstige bevolking, is de leeftijdsstructuur van migranten aantrekkelijk, omdat vooral jonge, actieve mensen het meest mobiel zijn. Kan internationale immigratie voor verjonging van de Europese bevolking zorgen? De realiteit is divers in de verschillende landen van de EU. België houdt het midden tussen onder meer Frankrijk, gekenmerkt door een hoge vruchtbaarheid (vergeleken met andere EU-landen) en een vrij beperkte immigratie, en Duitsland, dat een snelle vergrijzing van de bevolking doormaakt maar waarvan de bevolking groeit door een sterke toename van migratie.

Deze Myriatics biedt geen kant-en-klare oplossing voor de grootste demografische uitdaging waarmee Europa momenteel te kampen heeft. Het document biedt de lezer daarentegen belangrijke, recente cijfers, die de belangrijkste trends wat betreft veroudering en immigratie verhelderen.