MyriaDoc 11: Terugkeer, detentie en verwijdering

Dit derde verslag rond deze thematiek bevat ook een toelichting bij het eindverslag van de Commissie-Bossuyt en het belicht de beroepsmogelijkheden tegen detentie en verwijderingsmaatregelen, naast de impact van de gezondheidscrisis.

Voorts komt de monitoring van verwijderingen uitgebreid aan bod op basis van een analyse van de verslagen van de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie (AIG) tussen 2012 en 2019.

Tot slot formuleert Myria in deze publicatie de nodige aanbevelingen om de grondrechten van verwijderde personen beter te doen eerbiedigen.