Migratie begrijpen, de context van asiel schetsen

Migratie in cijfers en in rechten 2015

Het verslag omvat veel cijfers die inzicht geven in de aard en de evolutie van migratie: stromen, stocks, motieven voor de afgifte van verblijfstitels, internationale bescherming, economische en studiemigratie, regularisaties, detentie en verwijdering, toegang tot de nationaliteit, … Door al die verschillende aspecten te analyseren, hoopt Myria bij te dragen tot een betere kennis van het globale migratiefenomeen in al zijn complexiteit.

235 pagina's geschematiseerd in 12 handige eenpaginafiches?