Het VN-mensenrechtencomité monitort of staten zich aan dit verdrag houden. Van 9 oktober tot en met 3 november 2023 kwam het Comité samen voor zijn 139ste sessie. Op 1 november 2023 kwam het tussentijds rapport van België ter sprake.  Daarbij werd onder meer gekeken of België vooruitgang heeft geboekt op drie aanbevelingen die het Comité in 2019 al formuleerde:

  • Oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut
  • Kinderen van Belgen uit Syrië en Irak repatriëren en strijders berechten in lijn met het internationaal recht 
  • Detentie van migranten verbieden

In dit rapport geven het FIRM en Myria nog extra informatie over deze drie thema’s aan het VN-mensenrechtencomité. 

Op basis van de informatie die door de Belgische overheid, door het FIRM en Myria, en door andere organisaties aan het Comité werd overgemaakt, besloot het Comité om België verdere informatie te vragen. Zo moet België onder meer uitleg geven over hoe het staat met de individuele klachtenregeling van het FIRM, en wat er gedaan wordt om de overgebleven Belgische kinderen in conflictgebieden te identificeren en te repatriëren. Het Comité herinnert er ook aan dat detentie van migranten verboden moet worden, in het bijzonder van families, kinderen en zwangere vrouwen. België moet die informatie nu verwerken in het periodiek rapport dat het in 2026 zal indienen, en dat in 2027 zal besproken worden.