[Infofiche] Gezinshereniging voor begunstigden van internationale bescherming in België

Wie kan er naar België komen via gezinshereniging?
Waar moet de aanvraag worden ingediend?
Welke documenten moeten worden voorgelegd?
Wat zijn de kosten?
Wat is de behandelingstermijn?
Welke beslissing kan er genomen worden?
Waar kan je meer informatie terugvinden?