Niemand betwist in de huidige internationale context de nood aan humanitaire visa en aan veilige en legale toegangswegen voor personen in nood aan bescherming. Myria roept de regering wel al veel langer dan vandaag op om helderheid te brengen in het humanitaire visumbeleid. Het blijft hameren op een duidelijker, objectiever kader.

In de nota die Myria vandaag aan de commissieleden toelichtte, brengt het enkele punten uit voorgaande publicaties onder de aandacht en diept het een aantal aspecten verder uit. In lijn met zijn wettelijke opdrachten – waken over de grondrechten van vreemdelingen en informeren over de aard en grootte van de migratiestromen – doet het dat vanuit een rechten- én cijferperspectief.

Dat leidde tot een reeks vaststellingen:

 • het gros van de humanitaire visa werden uitgereikt in drie situaties: hervestiging, reddingsoperaties en aanvragen van familieleden van een persoon die in België verblijft met beschermingsnoden;
 • de procedures verschillen grondig naargelang die situaties;
 • 77% van alle humanitaire visa in 2018 gingen naar Syriërs:
  • slechts 9% van hen volgden de gewone procedure (indiening op de diplomatieke post, behandeling door DVZ);
  • de gewone procedure is complex, langdurig, kostelijk en heeft een onzekere uitkomst;
 • bij 91% van hen was er een preselectie: niet alleen via duidelijk omkaderde hervestigingsprogramma’s, maar ook via zogenaamde reddingsoperaties;
 • het aantal reddingsoperaties is sinds 2015 jaar na jaar toegenomen;
 • de procedure van de reddingsoperaties roept veel vragen op met betrekking tot initiatiefnemers en selectieproces;
 • in functie van waar de selectie plaatsvond onderscheiden zich twee soorten reddingsoperaties: een die aanleunt bij hervestiging, een die aanleunt bij familiehereniging;
 • bij aanwezige familiebanden in België houdt de weg naar een humanitair visum via het kabinet een erg ongelijke behandeling in tegenover de gewone DVZ-procedure.

Myria hekelt al jarenlang het gebrek aan transparantie rond humanitaire visa en de motieven voor de aflevering ervan. In zijn analyses probeerde het de verschillende categorieën van personen die een humanitair visum voor België kregen te onderscheiden. In 2016, 2017 en 2018 publiceerde Myria analyses over het onderwerp en formuleerden we een reeks aanbevelingen. In het licht van de actuele ontwikkelingen herhaalt het zijn roep om meer duidelijkheid over het gevoerde beleid en om de discretionaire bevoegdheid beter te omkaderen.