De relatie tussen België en de huidige Democratische Republiek Congo zijn onlosmakelijk verbonden met het gedeelde verleden van beide landen. Het personenverkeer is een van de elementen die die relatie vorm hebben gegeven.

Tijdens de koloniale periode zijn heel wat Belgen naar Congo geëmigreerd, maar bij het begin van de postkoloniale periode zijn er voor het eerst ook heel wat Congolezen naar België getrokken. De internationale mobiliteit van de Congolezen richting België is dus een van de vele componenten die de relaties tussen beide landen heeft bepaald en ook nu is dat nog altijd het geval. Deze mobiliteit moet dus optimaal kunnen worden geplaatst.