Dit geldt ook voor de andere EU-lidstaten. Dit is te verklaren door het feit dat ze geen voorwerp uitmaken van het beleid inzake minderheden/vluchtelingen, resp. het integratie- en asielbeleid.

Het opzet van deze background paper is de Chinese migratie naar België in kaart te brengen met een focus op de belangrijkste trends inzake de migratierealiteit nu.