In het kader van zijn wettelijke opdracht om te waken over de grondrechten van vreemdelingen en toen de COVID-19-pandemie volop aan het woeden was, heeft Myria drie gesloten centra bezocht, vooral nadat het meldingen had gekregen van personen die er vastgehouden werden. Op 10 april en op 7 mei trok Myria naar het gesloten centrum in Merksplas. Op 13 mei ging het naar het gesloten centrum van Brugge en op 14 mei naar dat in Vottem.

Naar aanleiding van deze bezoeken heeft Myria een verslag geschreven. Dit bevat gegevens over de profielen van de personen die vastgehouden worden, over de aantallen mensen die vrijgesteld werden aan het begin van de lockdown en over hoeveel verwijderingen plaatsvonden tijdens deze periode. Ook bevat het een analyse van de preventie- en hygiënemaatregelen en van de maatregelen in geval van besmetting.  

Myria somt ook zijn voornaamste vaststellingen op en formuleert enkele aanbevelingen, waaronder de volgende:

  • Transparanter werken in extreme situaties, zoals deze COVID-19-pandemie. DVZ zou tijdens dit soort crisis wekelijks gegevens openbaar moeten maken over het aantal personen dat wordt vastgehouden binnen gesloten centra, over het profiel van die mensen en heldere criteria moeten hanteren bij de vrijstellingen.
  • Het klachtensysteem dat momenteel van kracht is in de gesloten centra herzien. Dit systeem zou voldoende garanties moeten bieden inzake de procedure, onafhankelijkheid, onpartijdigheid, toegankelijkheid (zonder langs de directie van het centrum te moeten passeren) en transparantie.