De Kamercommissie Binnenlandse Zaken bespreekt een voorstel van resolutie (DOC 55 1543/001) waarin wordt gepleit voor de invoering van een Europees migratiemodel naar Australisch voorbeeld. Daarbij zou het onmogelijk zijn om internationale bescherming binnen de EU te krijgen na een irreguliere aankomst.


Myria bracht op vraag van de Commissie een advies over het voorstel uit, met opmerkingen en aanbevelingen. De voorgestelde aanpak vertoont volgens Myria bepaalde onverenigbaarheden met Europese en internationale verplichtingen inzake grondrechten. Bovendien is het betwistbaar dat irreguliere migratie en mensensmokkel zowel structureel als duurzaam zullen worden aangepakt door het onmogelijk te maken om internationale bescherming te bieden op het grondgebied van de lidstaten.