Op vraag van de Commissie Binnenlandse Zaken heeft Myria een advies overgemaakt over een wetsvoorstel "tot oprichting van een Vaste commissie voor de opvolging van het beleid inzake de verwijdering van vreemdelingen”. Myria steunt al sinds jaren het plan om een dergelijke commissie op te richten die ermee belast zou zijn om, in volle onafhankelijkheid, een meer algemene evaluatie van het verwijderingsbeleid uit te voeren. Een terugkeerbeleid met respect voor zowel de nationale als internationale normen en verdragen en met respect voor de grondrechten hoort doordacht en allesomvattend te zijn, gestoeld op een objectieve, onafhankelijke en gedocumenteerde evaluatie waarbij met alle belangen rekening wordt gehouden.

Myria is dus gewonnen voor dit voorstel maar herhaalt de contouren waarbinnen zo’n commissie dient te werken, en formuleert bovendien enkele opmerkingen over het wetsvoorstel. Die betreffen de opdrachten van de commissie, haar samenstelling, het mandaat van de leden, naast de middelen en hoe haar werk publiek wordt gemaakt.