Aansluitend op het vijfde en zesde periodieke rapport van België aan het VN-kinderrechtencomité van juli 2017, hebben Myria, Unia en het Steunpunt op 1 maart een parallel rapport ingediend.

Belgisch beleid rond kinderen

De drie instellingen willen de leden van het comité wijzen op de vooruitgang die geboekt is in het Belgisch beleid ten opzichte van kinderen, waar dat beleid nog zorgen baart en waar het in gebreke blijft.  Dat doen ze in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. Ze baseren zich daarvoor op vaststellingen na diepgaand overleg met heel wat actoren, op de behandeling van individuele dossiers en op lobbywerk in structurele dossiers, in het bijzonder via de rapporten en studies die ze hebben gepubliceerd.

Om het werk van het Comité te vergemakkelijken hebben de drie instellingen zich gefocust op aanvullingen op het alternatief rapport van het Kinderrechtencommissariaat (KRC) en de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE) rond enkele cruciale aspecten. Ook de globale structuur van beide rapporten loopt gelijk.

Bezorgdheden

Zo zijn Myria, Unia en het Steunpunt bezorgd dat:

> het hoger belang van het kind niet altijd een doorslaggevende overweging is in elke stap van de migratieprocedure;
> het opvangaanbod voor de allerkleinste kinderen niet toegankelijk is voor alle gezinnen, in het bijzonder gezinnen die in armoede leven;
> het onderwijs in België ongelijkheden blijft kennen in functie van de sociale of etnische afkomst van de kinderen;
> kinderen en tieners met een handicap niet altijd over aangepaste vervoersomstandigheden beschikken.

De drie instellingen formuleren dan ook een reeks aanbevelingen om de situatie te verbeteren.

U kunt het parallel rapport (Engelstalig) hier downloaden.

Nationale mensenrechteninstelling?

Myria, Unia en het Steunpunt vormden vroeger samen het Centrum voor gelijkheid van kansen dat in 1999 door de VN geaccrediteerd werd als een nationale mensenrechteninstelling met B-statuut. In maart 2010 werd die accreditatie verlengd. Sinds de hervorming van het Centrum voor gelijkheid van kansen zijn de drie instellingen dat statuut kwijtgespeeld en zitten ze in een overgangsfase waarbij Unia samen met Myria een nieuw statuut heeft aangevraagd. Bij gebrek aan een nationale mensenrechteninstelling in België hebben de Belgische instellingen die – deels of volledig – een mandaat uitoefenen van instelling die belast is met het toezicht op het respect van de mensenrechten in 2014 een overlegplatform opgericht.  Daar maken Myria, Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting sinds het begin deel van uit. Andere leden van het platform zijn het Kinderrechtencommissariaat (KRC) en zijn Franstalige tegenhanger de Délégué général aux droits de l’enfant (DGDE).