Periodiek rapport van België aan het VN-kinderrechtencomité

Aansluitend op het vijfde en zesde periodieke rapport van België aan het VN-kinderrechtencomité van juli 2017, hebben Myria, Unia en het Steunpunt op 1 maart 2018 een parallel rapport ingediend.

De drie instellingen willen de leden van het comité wijzen op de vooruitgang die geboekt is in het Belgisch beleid ten opzichte van kinderen, waar dat beleid nog zorgen baart en waar het in gebreke blijft.  Dat doen ze in de domeinen waarvoor ze bevoegd zijn. Ze baseren zich daarvoor op vaststellingen na diepgaand overleg met heel wat actoren, op de behandeling van individuele dossiers en op lobbywerk in structurele dossiers, in het bijzonder via de rapporten en studies die ze hebben gepubliceerd.

Lees meer in het persbericht