Welke impact heeft de hervorming van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit gehad op vrouwen?

Wel zijn de verschillen inzake gender meer uitgesproken voor personen afkomtig van Noord-Afrika. Zo hebben in 2019 ongeveer evenveel vrouwen als mannen de Belgische nationaliteit verkregen, terwijl in 2019 de vrouwen nog in de meerderheid (53%) waren. De verstrenging van de voorwaarden voor toegang tot de Belgische nationaliteit door verklaring (artikel 12bis) gekoppeld aan het afschaffen van de verkrijging van de Belgische nationaliteit door de vreemde echtgenoot van een Belg (artikel 16) heeft duidelijk grote gevolgen voor vrouwen die de Belgische nationaliteit wensen te verkrijgen.