Wetsontwerp (DOC 54 – 2798/001) van 7 december 2017 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 […] teneinde de uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen

Myria werd niet geraadpleegd door de auteurs van dit Wetsontwerp noch door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in de loop van de bespreking van het ontwerp. Als Myria eerder was geraadpleegd, zou het meer precieze commentaren hebben kunnen leveren, onder meer op enkele technische aspecten van het ontwerp. Myria acht het toch zinvol – gezien het belang van het Wetsontwerp – zijn advies met de Commissieleden te delen. Het advies beperkt zich tot de punten die het meest problematisch zijn op vlak van de bescherming van de grondrechten.