Het Centrum beveelt aan om de Minister te binden, bij de uitoefening van z’n discretionaire bevoegdheid (in toepassing van het artikel 9bis van de wet van 15 december 1980) om personen te machtigen tot verblijf, ten aanzien van personen van wie door een Belgische rechtbank is vastgesteld dat ze staatloos zijn.