Doel van de functie

Je draagt als communicatiemedewerker/ster rechtstreeks bij tot de realisatie van Myria’s drie kerntaken: de overheden en burgers een beter begrip bijbrengen van de migratiestromen, erover waken dat de grondrechten van vreemdelingen worden gerespecteerd en de strijd tegen mensenhandel stimuleren. 

Je staat in voor de (strategische) organisatie, ontwikkeling en dagelijkse uitvoering van het communicatiebeleid zodat Myria een referentie blijft voor zijn stakeholders uit het middenveld, voor de overheid en de media én voor de burger.

Plaats binnen de organisatie

Je vormt een tandem met de Franstalige communicatiemedewerker/ster. Je werkt nauw samen met de twintig andere collega’s van Myria en werkt rechtstreeks onder de leiding van de directeur.

Jouw opdrachten

1)         Coördinatie van publicaties (50%)

 • Je stuurt het redactie- en productieproces van publicaties: (retro)planning, (eind)redactie, externe reviews, lay-out, druk en verzending.
 • Je ondersteunt de Franstalige communicatiemedewerker/ster bij de samenstelling en verzending van Myria’s algemene nieuwsbrief (Myriade).

2)         Webmaster (20%)

 • Je bent eindverantwoordelijke voor de website en verzekert het dagelijks beheer.
 • Je organiseert en implementeert de onlinestrategie zodat de website inhoudelijk en vormelijk past in de communicatiestrategie.

3)         Perscontact van Myria (15%)

 • Je onderhoudt de perscontacten met de Nederlandstalige journalisten en volgt de evolutie van het medialandschap op.
 • Je beantwoordt persaanvragen door zelf feitelijke informatie te geven, interviews te regelen of door te verwijzen.
 • Je schrijft sterke en relevante persberichten en organiseert persconferenties.
 • Je volgt de actualiteit binnen Myria’s werkdomeinen.
 • Je stelt proactief thema's en persmappen voor aan de pers.

4)         Interne communicatie (15%)

 • Je ondersteunt de sociale mediastrategie en sensibiliseringscampagnes.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen en adviseert en ondersteunt je collega’s.
 • Je geeft taaladvies en moedigt het gebruik van klare taal binnen Myria aan.
 • Je volgt vragen van derden op, stelt beurtelings het verslag op van de vergaderingen van de raad van bestuur en vertaalt occasioneel documenten van het Frans naar het Nederlands.

Je profiel

Diploma

Master (of gelijkwaardig door ervaring) in communicatie of humane wetenschappen.

Ervaring

Je hebt minimum 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie in communicatie.

Kennis en motivatie

 • Je hebt interesse voor vreemdelingenrecht, in het bijzonder mensenrechten.  
 • Je onderschrijft de normen en waarden van Myria.
 • Je bent vertrouwd met het politieke- en medialandschap.
 • Je hebt interesse voor sociale media en gaat er professioneel mee om.
 • Je kan websites beheren via een CMS.

Competenties

 • Je hebt sterke redactionele vaardigheden.
 • Je bent sociaal vaardig, assertief en kan goed netwerken.
 • Je hebt een proactieve werkhouding en je neemt graag initiatief.
 • Je kan het productieproces van publicaties organiseren en aansturen.
 • Je weet hoe je een communicatiestrategie uitwerkt en perscampagnes ontwikkelt.
 • Je stelt prioriteiten in een veelheid van taken en weet je werk goed te organiseren ondanks korte deadlines.
 • Ervaring met het uitwerken van een huisstijl of grafische competenties zijn een troef.

Talenkennis

 • Je hebt een perfecte kennis van het Nederlands en een zeer goede actieve kennis van het Frans.
 • Kennis van Duits en/of het Engels en/of Vlaamse Gebarentaal vormt een meerwaarde.

Ons aanbod

 • Een interessante functie in een collegiale omgeving in een organisatie die mensenrechten verdedigt.
 • Contract van onbepaalde duur, tewerkstelling aan 60 tot 80% (22,8 tot 30,4u/week) (bespreekbaar).
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Loon: volgens klasse 7 (barema’s Myria). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index oktober 2018) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 3003,77 - 5 jaar anciënniteit: € 3398,49 - 10 jaar anciënniteit: € 3789,08 - 15 jaar anciënniteit: € 4183,45 - 20 jaar anciënniteit: € 4484,35 € - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4666,55 nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit.
 • Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector.
 • Maaltijdcheques.
 • Pensioenplan.
 • Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Hoe dien je je kandidatuur in?

 • Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt.
 • We benadrukken dat verstuurde Cv’s en sollicitatiebrieven niet gelezen worden.
  • Vul het formulier in.
  • Stuur het ons uiterlijk voor 2/03/2020 om 12u00 terug met vermelding van de referentie 2019 03 MYRIA NL.
  • Bij voorkeur per e-mail naar person@unia.be
  • Per post naar: Myria, Personeelsdienst, Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Procedure

 • Indienen van de kandidaturen
 • Selectie op basis van de ingediende kandidaturen
 • Schriftelijke test
 • Gesprek met selectiecomité
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk

Inlichtingen

 • over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Freek Van Severen, dienst Personeel - freek.vanseveren@unia.be - tel. 02/212 30 38
 • over de inhoud van de functie: Koen Dewulf, Directeur – koen.dewulf@myria.be – tel. 02/212 31 14