Sinds de machtsovername de taliban in augustus 2021 is de nood aan bescherming voor veel familieleden in Afghanistan urgenter geworden. Tegelijkertijd is het in deze context bijzonder moeilijk, zo niet onmogelijk om de vereiste documenten te verzamelen en een aanvraag voor gezinshereniging of het humanitaire visum in te dienen bij de bevoegde diplomatieke post in Islamabad. In een dergelijke context moeten – volgens Myria – voldoende faciliterende maatregelen worden genomen om te vermijden dat het recht op gezinshereniging omwille van praktische redenen onrealiseerbaar wordt. Een jaar na de machtsovername maakt Myria de balans op over de vraag welke maatregelen het voorbije jaar werden genomen. Het neemt verschillende knelpunten onder de loep en vertrekt daarbij vanuit vaststellingen in de praktijk en de vele adviesvragen en meldingen van Afghanen of hun hulpverleners. Myria maakt daarbij ook tal van aanbevelingen.