In 2016 vieren we het zeventigjarige bestaan van het zogenaamde Steenkoolakkoord dat voor een keerpunt zorgde in de migratiebewegingen van Italianen naar België. In ruil voor kolen verbond Italië zich ertoe om ons land te voorzien van de arbeidskrachten die het te kort kwam. Daarop volgde een massale toestroom van arbeiders. Een deel van hen zou met hun familie in België blijven wonen. Het akkoord was het eerste in een reeks van bilaterale immigratieakkoorden voor arbeidskrachten die de demografische samenstelling van België veranderden.

Download Myriatics 5 (september 2016)