Myriatics 11: Terugkeer, detentie en verwijdering van vreemdelingen in 2018

"Myriatics 11" buigt zich over de cijfers voor 2018. Dit zijn immers de meest recente beschikbare gegevens. Het aantal repatriëringen en begeleide vrijwillige terugkeer neemt sinds 2016 af, daar waar de administratieve aanhoudingen en eerste vasthoudingen in gesloten centra zijn toegenomen. Maar Myria meent dat meer gedetailleerde cijfers over detentie (profielen van de vastgehouden personen, oorzaken en duur) en haar alternatieven door de autoriteiten beschikbaar moeten worden gesteld om een beter inzicht te krijgen in de kwestie. Het beleid in dit domein zou zich zo kunnen baseren op kennis en (cijfer)analyses van de feiten.