Op vraag van de Commissie Justitie van de Kamer heeft Myria een advies overgemaakt over een wetsvoorstel dat erop gericht is het binnendringen in een voertuig, vaartuig, wagon of vliegtuig door alle personen (en transitmigranten worden daarbij expliciet genoemd) die daarvoor geen toestemming hebben te bestraffen met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een boete van 208 tot 4.000 euro.

Myria is daar geen voorstander van, aangezien de gevolgen contraproductief dreigen te zijn voor een doeltreffende bestrijding van mensensmokkelaars, wat een humane en niet-criminaliserende benadering van de smokkelslachtoffers vereist. De impact van de strafbaarstelling van het binnendringen in havens, die als model voor het wetsvoorstel dient, is sinds 2016 nooit geëvalueerd. En bovendien is een gevangenisstraf opleggen louter voor het binnendringen betwistbaar in het licht van het Europees recht, het evenredigheidsbeginsel en een samenhangend terugkeerbeleid dat de grondrechten eerbiedigt.