Migratie in cijfers en in rechten 2019

Myria, het Federaal Migratiecentrum, heeft als onafhankelijke openbare instelling drie wettelijke opdrachten: waken over de grondrechten van vreemdelingen, informeren over de aard en de omvang van de migratiestromen, en stimuleren van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Met zijn rapport Migratie in cijfers en in rechten koppelt het cijferanalyses van de migratierealiteit aan juridische analyses van het migratiebeleid. Myria netwerkt op nationaal en internationaal niveau en verleent juridisch advies in individuele dossiers.

Detacheringen naar België: nieuwe migratie- en mobiliteitspatronen

In de eengemaakte Europese arbeidsmarkt wint de tijdelijke detachering van arbeidskrachten van de ene lidstaat naar de andere enorm aan belang. Zo verdubbelde het aantal gedetacheerde werknemers en zelfstandige dienstverleners in België in tien jaar tijd tot 230.000 personen in 2018. Het maatschappelijk debat en de media focussen vaak op de strijd tegen fraude en sociale dumping. In een externe bijdrage brengen onderzoekers Dries Lens en Ninke Mussche van de Universiteit Antwerpen de diversiteit van het fenomeen, de oorsprong en de snelle evoluties in kaart.