Vanaf 20 maart neemt Koen Dewulf, huidig adjunct van de directeur, de leiding over tot de raad van bestuur een nieuwe directie benoemt. De raad zal de aanwervingsprocedure voor een nieuwe directeur of directrice zo snel mogelijk opstarten overeenstemmend met de bepalingen van het

KB van 29 juli 2014 tot vaststelling van het organiek statuut van het Federaal Migratiecentrum.

De raad bedankt François De Smet voor het werk dat hij de voorbije vier jaar heeft gerealiseerd. Zijn aanstelling heeft op een doorslaggevende manier bijgedragen aan de positionering van Myria als een referentie in de uitoefening van zijn opdrachten. De raad wenst hem veel succes in de toekomst.

Voor Myria,
de raad van bestuur