In dat advies pleit het ervoor om echte verblijfsstatuten te creëren voor bepaalde situaties of categorieën en die zo aan de discretionaire bevoegdheid van de minister of de staatssecretaris te onttrekken. Het gaat daarbij om erkende staatlozen, onverwijderbare personen, ouders van minderjarige derdelandse kinderen met een verblijfsrecht, koppels met verschillende nationaliteiten die hun gezinsleven niet kunnen voortzetten in het buitenland...

Volgens Myria moet de discretionaire bevoegdheid worden voorbehouden voor uitzonderlijke situaties, waarbij de bevoegde overheid transparant communiceert over het toetsingskader dat zij hanteert.