VOORMIDDAG - Internationale bescherming: kan een land zijn vluchtelingen uitkiezen?

Is de toekomst van Europa om zich hermetisch af te sluiten, haar grenzen te sluiten en alleen die asielzoekers op haar grondgebied te dulden die ze zelf heeft geselecteerd? Ligt de toekomst met andere woorden bij het Australische model? Dat is de vraag waar het Europese debat over het recht op asiel vandaag rond draait. Maar wat dan met de migranten die ondanks alles toch op een irreguliere manier naar Europa zullen blijven komen? Is dat model, dat opgang maakt in Europa, verenigbaar met de rechten van de mens, de conventie van Genève en het principe van non-refoulement?

Deelnemers: Françoise Tulkens (voorzitter), Dirk Van den Bulck, Sylvie Sarolea, Vincent Cochetel, Ellen Desmet

NAMIDDAG - Economische migratie: noodzaak of illusie?

Aan de ene kant is er het discours dat drukt op de noodzaak voor Europa om zich te beschermen tegen de snel toenemende irreguliere migratie, met de sterke demografische groei van Afrika en de kosten van de opvang van migranten in het achterhoofd. Aan de andere kant tonen analyses de positieve impact aan van migratie op de economie. Economisch migratie is in dat licht deel van de oplossing voor de vergrijzing in Europa. Is het mogelijk om een objectief debat te voeren over deze thema’s? En daarbij ook álle belangen te durven noemen – van gastland, herkomstland en migranten? Welke impact heeft de braindrain, welke perspectieven zijn er op vlak van ontwikkelingssamenwerking? Wat is de toekomst voor transmigratie en circulaire migratie?

Deelnemers: Mark Eyskens (voorzitter), Nicole Fasquelle en Marie Vandresse, François Héran, Ive Marx, François Gemenne, Stijn Baert