Onafhankelijk toezicht op detentie in België: last of lust?

Wie bewaakt de bewakers bij de opsluiting van personen in ons land? Wie van zijn vrijheid wordt beroofd, bevindt zich immers in een afhankelijkheidspositie en machtsmisbruik valt niet altijd uit te sluiten. Om die reden is onafhankelijk toezicht op detentie van groot belang. Het Europees comité voor de preventie van foltering (CPT) oefent reeds een kwarteeuw toezicht uit op Belgische politiecellen, gevangenissen, jeugdinstellingen, vreemdelingencentra en psychiatrische ziekenhuizen. Wat zijn de bevindingen en aanbevelingen van het CPT met betrekking tot de detentie in België (zie ter informatie het zonet gepubliceerde rapport van het CPT), en hoe worden deze opgevolgd? Welke andere toezichtsmechanismen, nationaal en internationaal, kunnen hierin een rol spelen? Wat zijn de voor- en nadelen van deze vormen van toezicht?

Deze studiedag maakt de balans op van de bevindingen en aanbevelingen van het CPT, die te boek zijn gesteld en door de auteurs van de respectieve hoofdstukken worden toegelicht. Daarnaast wordt het toezicht op de detentie in ons land in een breder kader van nationaal en internationaal toezicht geplaatst.