De VN vraagt haar lidstaten om naar aanleiding van de Internationale Dag van de Migrant informatie te verspreiden over de rechten van de mens en over de fundamentele vrijheden van migranten, door middel van uitwisseling van ervaringsgegevens en door maatregelen te nemen die de bescherming van migranten beogen.

Elk jaar ondersteunt Myria de Internationale Dag van de Migrant met een specifieke actie, in het kader van zijn dubbele opdracht om de overheid in te lichten over de aard en de omvang van de migratiestromen en te waken over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen. De campagnes hebben de volgende doelstellingen:

  • Vooroordelen bestrijden met correcte en objectieve informatie
  • Minder gekende informatie publiek te maken
  • Elk jaar een ander aspect van het migratiefenomeen belichten