Doel van de functie

Je werkt mee als beleidsmedewerk.st.er grondrechten van vreemdelingen. In die hoedanigheid draag je bij aan beleidsrapportage en –aanbevelingen.

Plaats binnen de organisatie

Je rapporteert aan de directeur en werkt in nauw overleg met de adjunct van de directeur en de andere collega’s van Myria die rond grondrechten van vreemdelingen aan de slag zijn.

Opdrachten

Je belangrijkste opdrachten zijn:

1) Je werkt als referentiepersoon rond de thema’s ‘gesloten centra’, ‘administratieve detentie van vreemdelingen’, ‘terugdrijving en verwijdering van vreemdelingen’ en ‘transitmigratie’:

 • Je bezoekt gesloten centra met het oog op het schrijven van aanbevelingsrapporten over deze centra en het beleid inzake detentie en verwijdering;
 • Deel uitmakend van een multidisciplinair team werk je aan rapportage over het beleid ten aanzien van transmigranten, je gaat op zoek naar beschikbare informatie, je bezoekt overheidsactoren, niet-gouvernementele organisatie en detentieplaatsen;
 • Je vertegenwoordigt Myria in de relevante gelegenheden, overlegvormen en bij de tussenkomende partijen en organiseert, indien nodig, overlegplatformen;
 • Je onderhoudt regelmatige contacten met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ);
 • Je schrijft verslagen en/of informatiebrochures.

2) Je verstrekt een tweedelijnsadvies over de grondrechten van vreemdelingen:

 • Je neemt deel aan de telefonische juridische permanentie van Myria;
 • Je staat in voor een goede ontvangst en registratie van gegevens;
 • Je toetst het dossier aan de wetgeving en de rechtspraak, via een continue opvolging, en in overeenstemming met het mandaat en de bevoegdheden van Myria;
 • Je volgt in het bijzonder dossiers op in verband met administratieve detentie en verwijdering.

Je profiel

Diploma

Master in Rechten of gelijkwaardig door ervaring.

Ervaring

Je hebt minimum 3 jaar ervaring in mensenrechten.

Ervaring ivm detentie, verwijdering en/of transitmigratie is een troef.

Kennis

 • Je hebt een bijzondere belangstelling voor en grondige kennis van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder over mensenrechten,
 • Je bent vertrouwd met internationaalrechtelijk instrumentarium op het vlak van de monitoring en het terugdringen van foltering;
 • Je hebt grondige kennis van de instellingen en verenigingen die actief zijn in het vreemdelingenrecht en mensenrechten.

Competenties

 • Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Je hebt goede analytische vaardigheden en kan complexe materie goed samenvatten;
 • Je bent een vlotte netwerker en legt proactief contacten (met partners en actoren uit het middenveld);
 • Je volgt de technische en administratieve aspecten van de dossiers nauwgezet op;
 • Je gebruikt zeer vlot courante softwaretoepassingen;
 • Je kan zelfstandig werken en je bent een echte teamspeler;
 • Je hebt een flexibele instelling en een goed aanpassingsvermogen;
 • Talenkennis: Nederlands (uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (zeer goed);
 • Kennis van Duits en/of van andere talen en/of van gebarentalen is een extra troef;
 • Rijbewijs B (de functie houdt verplaatsingen in binnen België).

Ons aanbod

 • Contract bepaalde duur (8 maand), voltijds (38u/week);
 • Indiensttreding: februari 2019;
 • Loon: volgens klasse 7 (barema’s Myria).
  Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index oktober 2018) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 3003,77 - 5 jaar anciënniteit: € 3398,49 - 10 jaar anciënniteit: € 3789,08 - 15 jaar anciënniteit: € 4183,45 - 20 jaar anciënniteit: € 4484,35 € - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4666,55 nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
 • Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector;
 • Maaltijdcheques;
 • Pensioenplan;
 • Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Hoe dien je je kandidatuur in ?

Je kandidatuur is enkel geldig als je het standaardformulier gebruikt:

 • Vul het standaardformulier in
 • Stuur het ons uiterlijk op 17/12 met de referentie 2018 48 MYRIA NL:
  • Bij voorkeur per mail naar vacature@unia.be ;
  • Per post naar: Myria, Dienst Personeel, t.a.v. Freek Van Severen, Koningsstraat 138, 1000 Brussel.

Procedure

 • Indienen van de kandidaturen
 • Selectie op basis van de ingediende kandidaturen
 • Schriftelijke test – selectie
 • Gesprek met selectiecomité – selectie
 • Indiensttreding

Inlichtingen

 • over het arbeidscontract en de -voorwaarden: Freek Van Severen, dienst Personeel - freek.vanseveren@unia.be   - tel. 02/212 31 13
 • over de inhoud van de functie: Koen Dewulf, adjunct van de directeur – koen.dewulf@myria.be – tel. 02/212 31 14