Myria wijst de overheden op hun plicht om voor elke verdedigbare aantijging van geweld een effectief onderzoek in te stellen, ook al is er geen klacht ingediend. Het formuleert daarom een aantal aanbevelingen en denkpistes om de grondrechten van deze bijzonder kwetsbare groep vreemdelingen te verbeteren.