In januari 2020 heeft Myria een advies aan de Commissie voor Binnenlandse zaken van de Kamer voorgelegd over een wetsvoorstel met het oog op een betere bescherming van de slachtoffers van intra-familiaal geweld. Tekortkomingen in de wetgeving zijn door verschillende actoren al aangekaart. Myria juicht toe dat er wetgevende initiatief genomen wordt om die ernstige problemen op te lossen. Toch stelt Myria vast dat het wetsvoorstel niet alle vastgestelde lacunes opvult. Myria beveelt dus aan om de tekst aan te passen en aan te vullen zodat een effectieve bescherming voor alle slachtoffers van intra-familiaal geweld wordt voorzien.