MyriaDoc 9: Een nieuw paradigma voor het Europees asielmodel?

In een nieuwe MyriaDoc die tegelijk met het jaarverslag wordt gepubliceerd, analyseert Myria de ruimere ontwikkelingen die onmiskenbaar ook de Belgische migratierealiteit mee vormgeven. Het pleit ervoor om duidelijk praktijken van pushbacks af te wijzen en hoog in te zetten op legale toegangswegen voor mensen die bescherming nodig hebben. Myria drukt op een aantal fundamentele beginselen die altijd voorop zouden moeten staan bij de externe dimensie van het Europese asielbeleid.