MyriaDoc 1: Europa in (asiel)crisis

Daarnaast neemt Myria ook het herinvoeren van controles aan de binnengrenzen van verschillende Schengenlanden onder de loep. Ook de EU-Turkije-deal wordt tegen het licht gehouden, en de politiek van ‘indamming’ van asielzoekers in Griekenland en Turkije. Tot slot kijken we nog kort naar de toekomst van het Europese asielstelsel en het Dublinsysteem.