Myria sneed deze vier punten aan:

  1. De beperkte toegang tot de nationaliteit voor de meest kwetsbare personen die hun inburgeringscursus in Brussel niet kunnen laten gelden
  2. De declaratieve werking van het verblijf moet ook gelden voor de gezinsleden van Belgen (net zoals voor de gezinsleden van EU-burgers)
  3. De moeilijkheid om een geboorteakte voor te leggen moet onderzocht worden in functie van de concrete toestand van het herkomstland
  4. De problematische toegang tot de Belgische nationaliteit voor analfabeten

De aanbevelingen van Myria zijn helaas niet gevolgd door de wetgever, op één na die in artikel 31 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit is opgenomen en gewijzigd is door de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. Toch verliezen onze aanbevelingen niets aan relevantie.